Krzydlina Mała 69 | 604 352 717 |
jesteś: Wydarzenia/"Ku wolności..." - weekendowe warsztaty dla osób uzależnionych i współuzalenionych

Zobacz co się u nas dzieje."Ku wolności..." - weekendowe warsztaty dla osób uzależnionych i współuzalenionych

data publikacji: 23.06.2021

Warsztaty są jedną z form naszej działalności statutowej, mającej na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Jest to autorski program wsparcia i rozwoju, skierowany do osób uzależnionych oraz ich rodzin, motywujący i wspierający w sposób integralny osoby mające problem z różnego typu uzależnieniami, przeważnie alkoholizmem,  pomagający im trwać na drodze abstynencji oraz trzeźwienia. Uczestnictwo w Warsztatach pomaga też najbliższemu otoczeniu osób uzależnionych – przeważnie współmałżonkom i dzieciom. Uczą się oni tego, jak postępować z osobą uzależnioną nie degradując własnego życia i mając jednocześnie pozytywny wpływ na proces trzeźwienia.
Warsztaty organizujemy dwa razy w roku: na jesieni i na wiosnę. Warsztaty są autorskim programem, stworzonym przez naszą Fundację we współpracy z terapeutami oraz psychologami. Bazując na integralnej wizji człowieka, oddziałujemy na osoby uzależnione i współuzależnione na płaszczyźnie fizycznej, duchowej, intelektualnej i emocjonalnej (warsztaty, konferencje, mityngi, praca w grupach, elementy duchowe).Centrum Spotkań
i Dialogu
w Krzydlinie Małej

Krzydlina Mała 69
56-100 Wołów

tel. 604 352 717

Zgromadzenie Misjonarzy
Klaretynów

www.klaretyni.pl

Copryight by Centrum Spotkań i Dialogu | projekt: www.wpoldodziewiatej.pl
wpoldodziewiatej